bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Skrzynka podawcza NIPiP

Skrzynka Podawcza Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071 -dalej KPA), poprzez adres email: [email protected]

oraz art. 58 ust. 2 Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130),

Na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione - de lege lata - Centra Certyfikacyjnyjne.
W związku z tym - in officio - dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem.

W pozostałych przypadakch Jednostka może traktować wnioski w trybie Art 39 index 1 par. 1 KPA, lub pozostawiać je bez odpowiedzi.Opublikował: Arkadiusz Szcześniak
Publikacja dnia: 26.02.2015
Podpisał: Arkadiusz Szcześniak
Dokument z dnia: 28.06.2013
Dokument oglądany razy: 71 092